Защо да изберем хомеопатия?

Хомеопатията е холистичен лечебен метод. Основава се на естествените тенденции на тялото да се самоизлекува.

В основата ѝ е Законът на подобието: „Подобното лекува подобно.“

Всяко живо същество е уникална система в природата.

Предписанието е на основата на индивидуалните особености на физическо,умствено и емоционално ниво.

Изкуството на лечителя е да определи и предпише най-точно подбраното хомеопатично лекарство.

То активира защитния механизъм в посока самоизлекуване и възстановява баланса на всички нива,където е нарушен.

Целта е да не се отключват хронични болести.

Резултатът е здраво тяло, радост от живота и осъществен творчески потенциал.