Информирано съгласие за ползване на метода

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ХОМЕОПАТИЧЕН ПРЕГЛЕД и ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Уважаеми Господине/ Госпожо,

Благодаря Ви за доверието да се консултирате с мен!

Като членове на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (АЛХБ) сме длъжни преди да пристъпим към лечението да Ви информираме, какво представлява и какви са възможностите на този терапевтичен метод наречен хомеопатия, какви са особеностите и как протича лечението. За тази цел АЛХБ е отпечатала брошура, със съдържанието на която следва да се запознаете. Ако във Вас възникнат въпроси и съмнения, моля, споделете ги с Вашия терапевт, който ще Ви отговори на всичко, което Ви вълнува.  Много е важно да бъдете добре информирани и сами да изберете начина по който да бъдете лекувани.

За да сме сигурни, че Вие сте напълно информирани за начина на протичане на предстоящето лечение:

  1. Информиран съм какво преставлява хомеопатичното лечение и доброволно избирам да бъда лекуван с този метод.
  2. Обяснено ми е, че при необходимост могат да бъдат препоръчани и изисквани допълнителни конвенционални диагностични и лечебни процедури, както и едновременно лечение с алопатични препарати.
  3. Известно ми е, че трябва стриктно да се спазват указанията за приемането на хомеопатичните лекарства и ограниченията, които изисква лечението. Уведомен съм, че при хомеопатичното лечение са възможни временни влошавания на симптомите, което представлява лечебна криза , и че в такива случаи е необходимо да се консултирам с лекуващия ме лекар-хомеопат.
  4. Предоставена ми бе възможност да задавам въпроси, относно състоянието ми, алтернативните форми на лечение, относно рисковете, ако лечението не се проведе.
  5. Известно ми е, че няма пълни гаранции за резултата от лечението.
  6. Информиран съм, че ще бъде запазена конфиденциалността на личната информация, която ще предоставя на лекаря при провеждане на хомеопатичното интервю. Наясно съм, че предписаното от лекаря-хомеопат лечение и неговата ефективност до голяма степен се определя от точността и достоверността на дадената лично от мен (пациента) информация.
  7. Считам, че съм получил достатъчно информация и напълно съзнателно и доброволно заявявам, че желая да се лекувам чрез хомеопатия.
  8. Декларирам, че настоящия формуляр ми бе разяснен подробно, че съм го прочел внимателно (че са ми го прочели) и  съм наясно със съдържанието му.