Психобиология

Психобиологията е иновативен метод за себепознание и личностно развитие.

Базиран е на трудовете на Клод Саба, Жерар Атиас, д-р Рике Хамер и други водещи изследователи в областта на науката и психологията.

Човешкото същество се разглежда като триединство: душа (психика), разум (интелект) и тяло. Болестта се приема като отговор на разума към специфичен стрес в живота на човек. Дотогава, докато болестта носи своя смисъл, тя ще продължи да се изявява на физическо ниво.

Психобиологията ни помага да осъзнаем, кой е дълбокият емоционален конфликт, отключил програма за оцеляване, запечатана в несъзнаваното от нас. Отговорът е винаги болест на собственото ни физическо тяло. А дълбоките програми освен наши, можем да ги носим несъзнателно и от предците си. Чрез осъзнаването на тези емоционални конфликти и несъзнателни програми можем да лекуваме не само себе си, но и да помогнем на следващите наши поколения.

Методът е подходящ за всеки, който иска да разбере:

  • Защо страда и иска да осъзнае причината за болестта си?
  • Какви програми за оцеляване носи в себе си от момента на зачатието?
  • Кого и какво всъщност повтарят циклите в живота му?
  • Какви емоционални товари е наследил и носи в живота си от безусловна любов към предците несъзнателно?
  • Как може да се освободи от тях, с любов и почит към предците, и да намери смисъла и мястото си в този живот, да бъде здрав и да разгърне целия си потенциал?