Семейни констелации

Семейните констелации са кратка, интензивна форма на терапия, създадена от немския психотерапевт Берт Хелингер.

Това е наука за законите на семейната система, които той преоткрива като архаични, скрити “закони на любовта“ и те действат в дълбините на семейния организъм.

Изследването на този организъм, наречен от него „Семейна душа“, и връзките между членовете на семейството помага за възстановяването на естествения баланс на цялата система. Това се случва благодарение на откритото от Хелингер „морфогенетично поле“ или „информационно поле на знанието“.

В групови или индивидуални сесии се разкриват взаимовръзките с нашите предци по начин, който има потенциала да излекува, трансформира, освободи и радикално да промени живота ни към по-добро.

Позволява да бъде осъзната връзката между житейски или здравословен проблем в настоящето с трагична съдба на някой от предците в миналото. Всеки от нас има памет на несъзнавано ниво за случващото се поне четири поколения назад.

Семейните констелации превръщат товарите от миналото в дарове. Несъзнателната /сляпата/ любов става съзнателна.
Констелациите създават картини за душата, които ни лекуват. С поклон към предците и в името на бъдещите поколения.