За мен

За мен

Д-р Мария Грозева е детски лекар с над 30-годишна практика. Работила е в гр. Стара Загора и в гр. Хасково.

Прилага интегративен подход, като съчетава познанията си в областта на педиатрията, класическата хомеопатия, натуропатия, Шуслерова и Бахова терапия, психобиология и методa на семейните констелации.

Има специални интереси към деца с поведенчески и емоционални проблеми, отклонения  в развитието и връзката им с фамилната динамика. Работи с цялото семейство в посока балансиране на междуличностните взаимоотношения, за да стане възможно отглеждането на здрави, адаптивни и щастливи деца.

Биография            

Образование:

 • 2009 г. класическа хомеопатия ЦЗО ”Едикта” гр. София, лицензирана от ECH.
 • 1994 г. придобита специалност ”Педиатрия” –  ВМИ гр. София.
 • 1979 – 1986 г. висше медицинско образование ВМИ ”Иван. П. Павлов”, гр. Пловдив.

Професионален опит:

 • От 2009 г. и до момента работи като лекар на договор с НЗОК със специалност „Педиатрия” и практикува класическа хомеопатия в допълнителен график за хомеопатични пациенти.
 • Специални интереси към психобиология и участие в множество семейни констелации, съвместно с пациенти.
 • 2000 – 2009 г. семеен лекар в гр. Хасково.
 • 1990 – 2000 г. участъков педиатър  Второ ДПО, гр. Хасково.
 • 1986 – 89 г. участъков педиатър в ДПО гр. Ст. Загора.

Обучения и допълнителни квалификации:

Обучения:

 • Квалификационни курсове по детска пулмология, гастроентерология, абдоминална ехография, алергология.
 • От 2018 г. модулно обучение по психобиология с Мари – Жинет Ро от Канада, продължаващо и досега.
 •  2018 г. модулно обучение от DHU Академия по натуропатия с графиня Анжелика Волфскийл Германия.
 • 2015 г. модулно обучение от DHU Академия по Шуслерова терапия и интегративна медицина.
 • 2011 г. сертифициран терапевт с цветните есенции на д-р Бах към ЦЗО ”Едикта” гр. София.
 • 2006 – 2009 г. – обучение по класическа хомеопатия от Център за здраве и образование ”Едикта”-София, лицензиран от ECH.

Хомеопатични семинари:

 • 2006 – 2018 г. майсторски класове и семинари с проф. Аджит Кулкарни от Института по изследване на хомеопатията в Пуна, Индия.
 • 2008 г. д-р Фредерик Шройенс, Белгия – обучение по реперторизация на хомеопатични пациенти.
 • 2009 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Хомеопатично лечение на деца”.
 • 2009 г. д-р Роберто Петручи, Италия – „Динамично еволюционната система в хомеопатията”.
 • 2010 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Материя медика, философия, методология, клиничен опит”.
 • 2010 г. д-р Джонатан Шор, САЩ – „Между небето и земята – царството на птиците” и участие в доказване на лекарство С4 тритурация.
 • 2011 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Материя медика на женски лекарства. Рак и хомеопатичен подход”.
 • 2012 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нивата на здраве”.
 • 2012 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Разбиране за миазмите, неврологични болести, лекарствени средства, разбиране умствените рубрики от реперториума”.
 • 2013 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нива на здраве II. Стратегии и техники за анализ на случаи”.
 • 2013 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Кожни болести – хомеопатичен подход, проследяване на случаи и основни лекарства, млечни лекарства, миазми – втора част”.
 • 2013 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Анализ на случаи на пациенти, отнесени към нивата на здраве”.
 • 2014 г. д-р Раджит Шанкаран, Индия – „Методът на усещанията в хомеопатията”.
 • 2014 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нива на здраве III, Ключови знаци на лекарствата, случаи”.
 • 2014 г. д-р Хайнц Витвер, Швейцария – „Темата за лантанидите в хомеопатията”.
 • 2014 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Сърдечносъдови заболявания – хомеопатични предписания, проследяване на случаи, важни лекарства, LM потенции, тълкуване на умствени рубрики от реперториума, миазми – трета част”.
 • 2015 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нива на здраве IV. Терапия, съобразена с нивата на здраве. Лекарства. Случаи”.
 • 2016 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Гастроинтестинални болести. Проследяване на случаи. Основни малки лекарства. Разбиране на миазмите, отнесено към заболяванията на гастроинтестинален тракт”.
 • 2016 г.  д-р Хайнц Витвер, Швейцария – „Майчини лекарства. Теория за растителното царство по Ян  Шолтън”.
 • 2016 г. д -р Динеш Чохан, Индия – „Детето като хомеопатичен пациент”.
 • 2017 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нива на здраве VI. Причинни фактори и лекарствени слоеве”.
 • 2017 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Болести на дихателна система и лечение с хомеопатия”.
 • 2018 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Автоимунни заболявания”.
 • 2018 г. проф. Георгиос Витулкас, Гърция – Международна академия по класическа хомеопатия о-в Алонисос – „Решаване на трудни случаи с хомеопатия”.
 • 2018 г. д-р Дидие Гранджорж, Франция – „Детето в бурята на семейните взаимоотношения”.
 • 2019 г. д-р Фарук Мастер, Индия – „Когато добре селектираните лекарства не работят. По-малко известни нозоди, саркоди, интеркурентни предписания,позология”.
 • 2019 г. д-р Хайнц Витвер, Швейцария – „Хомеопатични лекарства от млека”.
 • 2019 г. д-р Еди Тиленс, Англия – „От остра патология към хронифициране на болестите”.
 • 2019 г. Ерик Ван Вьонсел, Холандия – „Нива на здраве VIII. Скритата страна на нозодите и тяхната връзка с нивата на здраве”.
 • 2019 г. д-р Ръсел Малкълм, Шотландия – „Чревни нозоди”.
 • 2019 г. д-р Елен Рьону, Франция – „Хомеопатични лекарства от дървета”.
 • 2020 г. д-р Ръсел Малкълм, Шотландия – „Стратегии за последователни предписания при хронични случаи”.
 • 2021г.д-р Аджит Кулкарни,Индия -„Post-COVID синдром и автоимунни заболявания“.
 • 2021г.д-р Аджит Кулкарни ,Индия-„Личност и хомеопатия“.
 • 2021г.д-р Дидие Гранджорж,Франция-„Психологическо развитие на децата и хомеопатични лекарства за всеки етап“.9
 • От 2012 г. ежегодно участие в семинари и групи по фамилни констелации и популяризиране на метода.

Участие на национални и международни конференции, конгреси:

Изнасяне на презентации:

 • Ежегодни участия в български и международни конференции и конгреси по педиатрия.
 • По-важните от тях са: ”Актуални проблеми в детско-юношеската алергология” 2004 г., ”Актуални проблеми на детската патология”  2005 г., ”Актуални проблеми и новости в детското хранене” 2006 г., ”Главоболие в детската възраст” 2007 г., ”Актуални проблеми в детската нефрология” 2008 г., ”Имунни и автоимунни заболявания в детската възраст” 2007 г., участие в Балкански конгрес по педиатрия в Охрид 2011 г., ”Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст” 2018 г.
 • Ежегодно участие от 2012 г. в годишните конференции по спешна педиатрия.
 • 2011 г. участие Международен конгрес по хомеопатия в гр. Рига – Латвия. Представяне на съвместен доклад с д-р Дора Пачова и Мария Джонгова ”Фамилна динамика и лечение на деца с хомеопатия”.
 • 2018 г. участие в международен семинар гр. София ”Хомеопатията на 21 век. Интеграция на хомеопатията в хуманната,дентална и ветеринарна медицина”.
 • 2019 г. участие в 74-ти световен конгрес по хомеопатия гр. Соренто, Италия
 • От 2012г. ежегодно участие в годишните научно-практически конференции по хомеопатия и Шуслерова терапия.
 • 2015 г. представяне на презентация на тема ”Лечение на психоемоционални проблеми в детската възраст с хомеопатия” и „Случай на дете с фамилна средиземноморска треска „ съвместно с д-р Калина Костова.
 • 2018 г. участие на VI Национален форум по дентална медицина гр. Хасково. Изнасяне лекция на тема: ”Приложение на шуслеровите соли в денталната практика”.
 • 2019 г. VIII Академия за акушерки с международно участие гр. Пловдив – изнасяне на презентация на тема ”Репродуктивни проблеми и женско здраве – подкрепа с Шуслерова терапия”.

 Членство в организации:

 • Членство в БЛС, Българската педиатрична асоциация, АЛХБ /Асоциация на лекарите хомеопати в България/ и ЕОИМБ /Европейско общество по интегративна медицина в България/.

Преподавателска дейност:

 • От 2017 г. преподавател в лицензирания от Европейския комитет по хомеопатия ЦЗО ”Едикта” – гр. София.

Владее писмено и  говоримо руски и английски език.